Lịch phát sóng

THỨ HAI

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng Tông đồ A. Dudley 1 Thể dục
8:45 sáng Đường cao tốc đến Thiên đường
9:45 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
13:00. Chạm & Đồng ý
1giờ 30 phút tối. Lời chữa bệnh
2:00 chiều Vấn đề sự thật
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ BA

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng BGB
8:45 sáng Alpha & Omega
9:00 sáng Nhạc Phúc âm
9:30 sáng
10:00 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng nói chuyện thực tế
11:00 sáng Agape Love
11:30 sáng Giờ Chân lý
12 giờ đêm Nhạc phúc âm
13:00. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ
1giờ 30 phút tối. Nhạc phúc âm
2:00 chiều Miracle Hour Of Power (Thứ Ba thứ 2)
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Nhạc phúc âm
05:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ TƯ

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ 30 sáng Trà Miller
8:45 sáng Da Word Fo Real
9:00 sáng Các Mục vụ Đời sống Phong phú (1 & 3)
9:00 sáng Đi bộ Niềm tin (thứ 2 & 4)
9:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Ngày của Chúa
10:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Inside Truth
11:30 sáng Nhạc Phúc âm
13:00. Chạm & Đồng ý
1giờ 30 phút tối. Nhạc phúc âm
2:00 chiều Con đường đến nhà của bạn
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Mục sư Scott
4:45 chiều Nhạc phúc âm
5:15 chiều Mục sư Paul
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ NĂM

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng Thuốc Carter
8:45 sáng Nhạc Phúc âm
10:15 sáng Mục sư Edwards
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Bộ Hallelujah
11:15 sáng Nhạc Phúc âm
11:30 sáng trong ánh sáng kỳ diệu của anh ấy
13:00. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ
1giờ 30 phút tối. Quan điểm Kinh thánh về các vấn đề Cơ đốc – Mục sư Fuller / Barnes
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:45 chiều Thần Chân lý
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3, 15 giờ chiều Nhạc phúc âm
3:30 chiều. Jennetta Robinson hiển thị
16:00. Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Niềm tin & Sức mạnh
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ SÁU

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Phúc âm
8:30 sáng Trà Miller
8:45 sáng Đôi điều về Chúa Giê-xu
9:00 sáng Nhạc Phúc âm
9:30 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Giám mục Aaron Woods
10:15 sáng Mục sư Martin
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng, Đức Giám mục Tiến sĩ Renee Tiên tri
11:15 sáng Nhạc Phúc âm
2:00 chiều Lời kêu gọi cầu nguyện
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:45 chiều Mt. Zion
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
3:45 chiều Elder Wright
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Nhạc phúc âm
5:15 chiều Mục sư Paul
5:45 chiều Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

NGÀY THỨ BẢY

7:00 sáng Bobby Jones Đếm ngược
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:15 sáng NPC (1 & 3)
8:30 sáng Mục sư Lewis
8:45 sáng Bộ Đức tin
9:00 sáng Bộ chị em Hoa Kỳ
9:15 sáng Tin Mừng về sự trỗi dậy
9:30 sáng Evang. Margaret Adams (1 & 3)
9:30 sáng Mục sư Edward Johnson (thứ 2 & 4)
10:00 sáng Luồng chữa bệnh
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Mục sư Osborne
11:30 sáng Nhạc Phúc âm
11:45 sáng Di chuyển (1 & 3)
11:45 sáng Nhà vô địch Rev. (thứ 2 & 4)
12:15 chiều Nhạc phúc âm
12:30 chiều Làm cho chân lý của bạn (thứ 2 & 4)
12:30 chiều Buổi nói chuyện cộng đồng (1 & 3)
13:00. 90 phút (1 & 3)
1giờ 30 phút tối. Sự thật của Lời
2:00 chiều Mt. Zion
2:15 chiều Giờ Phúc âm
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Bishop Edwards
3:30 chiều. Nhạc phúc âm
16:00. Sự tinh khiết
05:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

CHỦ NHẬT

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Mục sư Mosely
10:30 sáng Nhạc Phúc âm
11:30 sáng El Bethel COGIC Mục sư Kinlow
12:30 chiều Nhạc phúc âm
13:00. Niềm tin rộng lớn hơn
2:00 chiều Mt. Zion
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:30 chiều. Tiến sĩ Ray Riley
03:00. Mục sư Burt
3:30 chiều. Nhạc phúc âm
16:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

Xem chi tiết tại https://www.wglbam1560.com/

Thành viên

CEO & Người sáng lập WGLB

CEO
CEO

Joe Kinlow Giám đốc kinh doanh


Saryea Murchison, MA
Chương trình buổi sáng 8 giờ sáng-Trưa Thứ Hai-Thứ Sáu

Saryea M.

Giám mục quá cố

GE Patterson, Giám mục Ronald E. Brown
chuẩn bị cho bạn một ngày mới với lời cầu nguyện buổi sáng đưa bạn đến nơi làm việc hoặc trường học. Hãy tham gia thực sự “Người dẫn chương trình phúc âm” của bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trên đài phát thanh phúc âm của bạn.


Nakia Nicole
Buổi chiều 2-6PM Thứ Hai – Thứ Sáu

Nakia
Nakia

Twana Carrington
8 giờ sáng đến 2 giờ chiều Thứ bảy


Sheila Pugh
8:30 sáng đến 2 giờ chiều Chủ nhật


Hội trường Irene
Giám sát sản xuất
selena


Selena Robson
Trợ lý quản lý


Kendall Kelly
Điều hành tài khoản


Alesia Glosson
Quản lý tài khoản / Nguồn nhân lực
Alesia G


xoài trả trước
Thẻ ghi nợ trả trước Mango ™

tình yêu mùi hương
The Love Scent Pheromone Superstore
nhà thuốc
drugstore.com