Lịch phát sóng

THỨ HAI

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng Tông đồ A. Dudley 1 Thể dục
8:45 sáng Đường cao tốc đến Thiên đường
9:45 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
13:00. Chạm & Đồng ý
1giờ 30 phút tối. Lời chữa bệnh
2:00 chiều Vấn đề sự thật
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ BA

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng BGB
8:45 sáng Alpha & Omega
9:00 sáng Nhạc Phúc âm
9:30 sáng
10:00 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng nói chuyện thực tế
11:00 sáng Agape Love
11:30 sáng Giờ Chân lý
12 giờ đêm Nhạc phúc âm
13:00. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ
1giờ 30 phút tối. Nhạc phúc âm
2:00 chiều Miracle Hour Of Power (Thứ Ba thứ 2)
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Nhạc phúc âm
05:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ TƯ

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ 30 sáng Trà Miller
8:45 sáng Da Word Fo Real
9:00 sáng Các Mục vụ Đời sống Phong phú (1 & 3)
9:00 sáng Đi bộ Niềm tin (thứ 2 & 4)
9:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Ngày của Chúa
10:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Inside Truth
11:30 sáng Nhạc Phúc âm
13:00. Chạm & Đồng ý
1giờ 30 phút tối. Nhạc phúc âm
2:00 chiều Con đường đến nhà của bạn
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Mục sư Scott
4:45 chiều Nhạc phúc âm
5:15 chiều Mục sư Paul
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ NĂM

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:30 sáng Thuốc Carter
8:45 sáng Nhạc Phúc âm
10:15 sáng Mục sư Edwards
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Bộ Hallelujah
11:15 sáng Nhạc Phúc âm
11:30 sáng trong ánh sáng kỳ diệu của anh ấy
13:00. Cầu nguyện thay đổi mọi thứ
1giờ 30 phút tối. Quan điểm Kinh thánh về các vấn đề Cơ đốc – Mục sư Fuller / Barnes
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:45 chiều Thần Chân lý
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3, 15 giờ chiều Nhạc phúc âm
3:30 chiều. Jennetta Robinson hiển thị
16:00. Nhạc phúc âm
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Niềm tin & Sức mạnh
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

THỨ SÁU

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8 giờ sáng Phúc âm
8:30 sáng Trà Miller
8:45 sáng Đôi điều về Chúa Giê-xu
9:00 sáng Nhạc Phúc âm
9:30 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Giám mục Aaron Woods
10:15 sáng Mục sư Martin
10:30 sáng Bộ Phép Lạ Đức Tin
10:45 sáng, Đức Giám mục Tiến sĩ Renee Tiên tri
11:15 sáng Nhạc Phúc âm
2:00 chiều Lời kêu gọi cầu nguyện
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:45 chiều Mt. Zion
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Nhạc phúc âm
3:45 chiều Elder Wright
4:05 chiều Khoảnh khắc của Niềm tin
4:30 chiều Nhạc phúc âm
5:15 chiều Mục sư Paul
5:45 chiều Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

NGÀY THỨ BẢY

7:00 sáng Bobby Jones Đếm ngược
8 giờ sáng Nhạc Phúc âm
8:15 sáng NPC (1 & 3)
8:30 sáng Mục sư Lewis
8:45 sáng Bộ Đức tin
9:00 sáng Bộ chị em Hoa Kỳ
9:15 sáng Tin Mừng về sự trỗi dậy
9:30 sáng Evang. Margaret Adams (1 & 3)
9:30 sáng Mục sư Edward Johnson (thứ 2 & 4)
10:00 sáng Luồng chữa bệnh
10:45 sáng Nhạc Phúc âm
11:00 sáng Mục sư Osborne
11:30 sáng Nhạc Phúc âm
11:45 sáng Di chuyển (1 & 3)
11:45 sáng Nhà vô địch Rev. (thứ 2 & 4)
12:15 chiều Nhạc phúc âm
12:30 chiều Làm cho chân lý của bạn (thứ 2 & 4)
12:30 chiều Buổi nói chuyện cộng đồng (1 & 3)
13:00. 90 phút (1 & 3)
1giờ 30 phút tối. Sự thật của Lời
2:00 chiều Mt. Zion
2:15 chiều Giờ Phúc âm
03:00. Bộ Phép Lạ Đức Tin
3:15 chiều Bishop Edwards
3:30 chiều. Nhạc phúc âm
16:00. Sự tinh khiết
05:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

CHỦ NHẬT

7:00 sáng Nhạc Phúc âm
8:15 sáng Nhạc Phúc âm
10:00 sáng Mục sư Mosely
10:30 sáng Nhạc Phúc âm
11:30 sáng El Bethel COGIC Mục sư Kinlow
12:30 chiều Nhạc phúc âm
13:00. Niềm tin rộng lớn hơn
2:00 chiều Mt. Zion
2:15 chiều Nhạc phúc âm
2:30 chiều. Tiến sĩ Ray Riley
03:00. Mục sư Burt
3:30 chiều. Nhạc phúc âm
16:00. Nhạc phúc âm
6 giờ chiều Nhạc phúc âm

Xem chi tiết tại https://wglbam1560.com/